На сучасному етапі розвитку промисловості необхідно вирішити важливу задачу – модернізацію систем автоматичного управління технологічними процесами, що вимагає підготовки та перепідготовки фахівців з інтелектуально-керованих електромеханічних систем та електроприводу.

Для вирішення цієї задачі кафедрою електромеханіки та мехатроніки здійснюється підготовка студентів за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" галузі знань 14 "Електрична інженерія", освітні програми "Інтелектуально-керовані електромеханічні системи", "Електромеханічні системи з інтелектуальним керуванням".

Вивчення студентами сучасної мікропроцесорної апаратури виробництва фірми Siemens для інтелектуального керування електромеханічними системами та її програмного забезпечення здійснюється на лабораторних стендах в новій навчально-науковій лабораторії цифрових технологій автоматизації та електроприводу кафедри. Лабораторія створена як знак подяки ОНТУ від голови правління компанії "S-Engineering" Б.С.Аннаєва та його родини. Крім навчання студентів в лабораторії можуть підвищувати кваліфікацію технічні працівники промислових підприємств

Високий рівень підготовки фахівців також забезпечується лабораторією комп’ютерно-інтегрованих систем управління електроприводами на новітньому обладнанні, що надано у якості підтримки фірмою «EATON» – світовим технологічним лідером у галузі рішень ефективного керування енергією. На підставі укладених договорів фірмою також передано програми, технічну документацію, рекламні стенди і таке інше. Монтаж, наладку стендів і методичне забезпечення виконані співробітниками кафедри електромеханіки. 

На лабораторних стендах передбачено виконання робіт з дисциплін: «Мікропроцесорне керування електромеханічними системами», «Автоматизований електропривод», «Силова електроніка», «Електричні вимірювання». Лабораторні роботи виконуються фронтальним методом бригадами із 2-3 студентів, які проводять монтаж і налагодження устаткування згідно теми заняття.

Розроблений учбово-тренувальний комплекс забезпечує, в залежності від вимог робочої навчальної програми та рівня підготовки студентів, одночасне виконання однієї і тієї ж роботи у двох варіантах – на базі релейно-контакторних пристроїв і програмованих електронних реле, що сприяє ефективному засвоєнню матеріалу, від простих до складних замкнених систем управління.

Основні теми лабораторних робіт, що виконуються з дисципліни «Системи управління електроприводів»:

 • Автоматичний пуск трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненою обмоткою ротора.
 • Резисторні і реакторні схеми пуску асинхронного двигуна.
 • Автоматичний пуск трифазного асинхронного двигуна з фазним ротором.
 • Автотрансформаторна схема пуску асинхронного двигуна.
 • Пуск асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором за схемою зірка-трикутник.
 • Схеми прямого пуску і реверсу асинхронного двигуна.
 • Автоматичне керування двигуном постійного струму змішаного збудження.
 • Автоматичне керування двошвидкісним асинхронним електродвигуном з короткозамкненою обмоткою ротора.
 • Дистанційне керування групою трифазних асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором.
 • Управління пуском і гальмуванням двигунів постійного струму в функції часу.
 • Управління пуском і гальмуванням двигунів постійного струму в функції швидкості.
 • Управління пуском і гальмуванням двигунів постійного струму в функції струму (приклад наведено нижче).