ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ ТА МЕХАТРОНІКИ

Історія кафедри ведеться, починаючи з 1933 року з викладання електротехнічних дисциплін у підготовці інженерно-технічних кадрів в нашому вищому учбовому закладі. З 1933 до 1935 року на електротехнічному факультеті було підготовлено 23 інженера-електрика для потреб борошномельної промисловості та елеваторного господарства.

Починаючи з 1933 року викладач А.О. Іванов читав лекції з дисциплін «Загальна електротехніка» і «Гідравліка та гідравлічні двигуни», проводив роботи по створенню електротехнічної лабораторії та лабораторії гідравлічних двигунів.

 

Електротехнічна лабораторія у 1933 році

Електротехнічна лабораторія площею 90 м2 стала до ладу у 1935/1936 навчальному році, це дозволило вперше в інституті виконувати лабораторні роботи фронтальним методом.

У 1938 році на базі електротехнічної і гідравлічної лабораторій була створена кафедра електротехніки і гідравліки.

В 1938 році нарівні з дисципліною «Загальна електротехніка» для студентів механічного факультету був підготовлений новий факультативний курс «Електрообладнання млинових комбінатів».

Штатними викладачами кафедри у довоєнний період були: А.О. Іванов, який читав лекції по загальній електротехніці, гідравліці та гідравлічним двигунам та В.І. Розман, який проводив заняття в електротехнічній лабораторії.

 

Лабораторія електротехніки у 1938 році

За роки Великої Вітчизняної війни учбово-методична та лабораторна база, яка перебувала в навчальному корпусі «А», була повністю знищена. Починаючи з квітня 1944 р., під керівництвом А.О. Іванова почали організацію та монтаж устаткування нової лабораторії електротехніки, яка почала свою роботу у 1945-1946 рр. У цій лабораторії площею 97 м2, яка розташовувалась у корпусі «Б», проводилися роботи з основ електротехніки, електричних вимірювань, електричних машин та електроустаткування харчових підприємств.

У 1948 р. гідравлічну лабораторію разом з курсом «Гідравліка та гідравлічні двигуни» було передано кафедрі вентиляційних устаткувань.

З 1946 по 1956 рр. на кафедрі працювали проф. А.М. Бамдас, доценти А.О. Іванов, М.Й. Роджеро, асистент Л.М. Ковальов.

Протягом 1949-1951 рр. була створена та введена в експлуатацію лабораторія електричних машин, а у 1954-1957 рр. – лабораторія електроустаткування підприємств, які постійно модернізувалися.

 

 Лабораторія електротехніки у післявоєнні роки

У 1961 р. вони були демонтовані та передані у загально-технічну філію інституту (м. Херсон). На їхньому місці були створені нові лабораторії електротехніки та електроніки, електропривода та електроустаткування, які почали працювати тільки в 1962-1963 навчальному році.

У 1963-1964 навчальному році на базі кафедри електротехніки був створений науково-методичний кабінет інституту. Кабінет займався впровадженням у навчальний процес активних методів навчання з використанням технічних засобів викладання і контролю.

 

 Професор Іванов А.О. в науково-методичному кабінеті інституту у 1964 р.

Відкриття в інституті нових спеціальностей з автоматики та телемеханіки, автоматизації виробничих процесів, теплоенергетики, дозиметрії, динаміки та міцності машин вимагало організації нових курсів: "Теоретичні основи електротехніки", "Електричні вимірювання", "Електричні машини", "Автоматизований електропривод", "Електроустаткування та електропостачання промислових підприємств" та інших, а також створення нових лабораторій з теоретичних основ електротехніки і електричних вимірювань, які в 1962 р. були повністю реконструйовані та оснащені новим обладнанням. Протягом 1964-1965 рр. велися роботи з створення лабораторії електропостачання, які були завершені в 1966 р. із уведенням в дію електростанції, яка складалася з трьох трифазних синхронних генераторів та двигунів внутрішнього згоряння, і яку використовували у вигляді джерела аварійного електропостачання електротехнічних установок кафедри електротехніки.

  

Клас з технічними засобами навчання у 1970 р.

Великий внесок у створення лабораторних стендів, їх методичного забезпечення внесли співробітники кафедри: ст. викл. Д.К. Малашенко, ст. викл. К.Ф. Фуки, ст. викл. А.В. Сорочинський, ст. викл. О.О. Тищенко, ст. викл. Є.П. Штепа, ас. П.І. Обрізанов, інженери: О.В. Морозов, С.М. Лисенко, О.П. Канчуковський, В.І. Волошин, О.В. Котляров.

Під керівництвом та при персональній участі професора А.О. Іванова були створені в академії велика електротехнічна аудиторія та автоматизовані класи із зворотним зв’язком, сенсорним керуванням і системою учбового телебачення, а також шість автоматизованих електротехнічних лабораторій із різноманітними типами технічних засобів навчання.

  

Велика електротехнічна аудиторія  Б-210 у 1980 р.

Протягом багатьох років Анатолій Олександрович Іванов був ініціатором і пропагандистом програмованого навчання на загальносоюзному рівні. А.О. Іванов – автор 25 підручників та навчальних посібників, які широко використовуються у багатьох навчальних закладах. В 1956 р. була видана перша книга для студентів технологічних вузів «Електроустаткування харчових підприємств», шість видань витримав і довідник з електротехніки.

 

Нагороди ВДНГ СРСР та Міністерства освіти України у 198-1987 рр.

Протягом 1967…1985 років на кафедрі працювали: доценти П.М. Монтік, Є.П. Штепа, В.Д. Домрін, І.Ф. Луков, Є.Н. Коняшин, А.А. Галіулін, ст. викладачі А.В. Сорочинський, К.Ф. Фуки, Д. К. Малашенко, О.О. Тищенко, к.т.н. асистенти В.Л. Сердюк, М.Є., Ю.О. Морозов, П.І. Обрізанов, асистенті Андрієвський, О.Д. Березовський, інженери: Г.С. Вартанян, І.В. Чебаненко, І.М. Башмаков, А.І. Овчаренко, А.І. Мамишев, М.В. Артамонов, І.К. Шумаков.

Науково-дослідна робота кафедри електротехніки з електричних машин і спеціальних типів електроприводів змінилася у напрямку вдосконалювання технологічних процесів харчових підприємств. У лабораторії електронно-іонних технологій за напрямком «Електрофізичні методи інтенсифікації технологічних процесів» була створена система автоматичної регуляції іонного складу повітряного середовища. Результатами цих робот, які виконувалися разом з кафедрами біохімії та мікробіології, технології консервування та Чорноморським центральним конструкторським бюро Мінфлоту СРСР, стали дослідні перевезення в іонно-озонному повітряному середовищі твіндеків суховантажних суден цитрусових та фруктів на лінії Куба – порт Одеса.

  
 Устаткування для електронно-іонної обробки харчових продуктів

За напрямом впливу електромагнітного поля в рідинних харчових середовищах були розроблені спеціальні установки, які впроваджені на ряді підприємств України та СРСР (Одеський пивзавод «Чорномор», Полтавський пивзавод, Одеський коньячний завод, Одеський суперфосфатний завод, Татарбунарський завод продовольчих товарів, Московський пивзавод, Московський міжреспубліканський винзавод, молочна ферма Республіки Дагестан та інші). 

 

Устаткування для магнітної обробки рідинних харчових продуктів

Підсумки цих робот були опубліковані у періодичних наукових виданнях.

За результатами впровадження цих розробок у промисловості було отримано ряд авторських посвідчень СРСР і патентів України: доц. А.А. Галіулін – 27 авторських посвідчень СРСР; доц. Є.П. Штепа – 3 авторських посвідчення СРСР і 6 патентів України.

 

Авторські свідоцтва СРСР та патенти України

Наукова робота кафедри по автоматизованому електроприводу з електричним валом, яка впроваджена на підйомній установці шахти ім. К.А. Румянцева була експонатом ВДНХ СРСР в 1980 р. Привод установки захищений двома авторськими свідоцтвами СРСР доцента Штепи Є.П.

В 1989 р. кафедру електротехніки очолив доц. П.М. Монтік у складі: професор А.О. Іванов, доценти Є.П. Штепа, В.Д. Домрін, І.Ф. Луков, Є.Н. Коняшин, А.А. Галіулін, асистент М.Є. Андрієвський.

У 2000-2010 рр. кафедра працює над модернізацією лабораторної бази, розробкою та виданням методичних вказівок для нових курсів: «Основи енергетики підприємств», «Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка», «Електричні вимірювання», «Сучасне електрообладнання харчових підприємств». Для цих курсів в лабораторіях «Електричні машини», «Автоматизований електропривод» та в лабораторії «Електричних вимірювань» змонтовані стенди із застосуванням сучасної цифрової мікропроцесорної вимірювальної техніки. У цій роботі брав активну участь увесь колектив кафедри.

У 2003 р. кафедра брала участь у I Міжнародному форумі «Світ високих технологій», де академія за розробку інтелектуальних комп'ютерних тренажерів була нагороджена золотою медаллю «Високі технології в промисловості».

У 2000-2007 рр. П.М. Монтік видав такі учбові посібники: «Електротехніка та основи електроніки» та «Електротехніка: теорія та практика», навчальні посібники «Електроустаткування – теорія і практика» і «Електротехніка та електромеханіка».

Одним із найважливіших етапів в історії кафедри став її перехід в 2009 р. на новий рівень – випускаючої кафедри. Під керівництвом проф. П.М. Монтіка був відкритий новий напрямок підготовки: – «Електротехніка та електромеханіка» (спеціальність «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). Тому кафедра електротехніки в цьому ж році була перейменована у кафедру електромеханіки.

 

Монтік П.М., зав .кафедрою електротехніки з 2009 по 2020 роки

В 2009-2012 рр. були підготовлені учбово-методичні комплекси для нових дисциплін, які забезпечили успішне проведення навчального процесу. Були модернізовані і створені нові спеціалізовані лабораторії: «Електроматеріалознавства», «Теоретичних основ електротехніки», «Електричних машин», «Теорії електропривода», «Електричних і електронних апаратів», «Комп’ютерно-інтегрованих систем керування електроприводами», «Силової електроніки», «Моделювання електромеханічних систем» та інші.

 
 Засідання викладачів кафедри електромеханіки у 2009 році

 

У 2014 році відбувся перший випуск бакалаврів у кількості 11 фахівців, а у січні 2016 року відбувся перший випуск магістрів в кількості 14 фахівців.

  

Захист дипломних проектів бакалаврів у 2014 році

У 2014 році був створений комп'ютерний клас для проведення занять з дисциплін «Моделювання електромеханічних систем», «Системи керування електроприводами» тощо, а у 2015 році створена «Лабораторія комп’ютерно-інтегрованих систем управління електропривода».

 

Лабораторія комп’ютерно-інтегрованих систем управління електропривода у 2012 р.

У вересні 2015 за наказом ректора кафедра електромеханіки у складі: зав. кафедрою проф. Монтик П.М., проф. Водічєв В.А., доц. Галіулін А.А., доц. Коновалов С.О., доц. Войтенко В.А., доц. Штепа Є.П., доц. Букарос А.Ю., доц. Карпович О.Я., ст. викл. Вайнфельд Е.Й., ас. Савєлова Е.В., ас. Слєднєва Н.М. була об'єднана з кафедрою теоретичної механіки і матеріалознавства в складі: проф. Амбарцумянц Р.В., проф. Чиж А.О., доц. Аванесьянц А.Г., доц. Кобелєв В.М., доц. Суботіна М.І., доц. Орлова C.C., ас. Ромашкевич С.А., ас. Тутаєв С.В., зав. лаб. Шевченко Л.М., зав. лаб. Делі І.І., ст. лаб. Сидоренко Е.А., інж. Пишкіна В.Є., ст. лаб. Кара А.Д. Об'єднана кафедра отримала назву «Кафедра електромеханіки та мехатроніки».

Приєднана кафедра теоретичної механіки і матеріалознавства веде свою історію з 1924 р., коли було засновано кафедру деталей машин.

Розвиток науки й техніки в 30-і роки XX сторіччя в СРСР привів до того, що з курсу прикладної механіки відокремилися і почали розвиватися як самостійні наукові напрямки деякі його складові розділи. Так, в 1935 р. як самостійна дисципліна виділяється курс «Нарисна геометрія і технічне креслення» та утворюється кафедра з такою ж назвою, у 1938 р. – курс «Опір матеріалів» і кафедра з такою же назвою. Кафедру очолив професор А.П. Коробов. У наступні роки кафедрою завідували професор Є.Б. Лунц (1935-1960 рр.), доцент А. В. Будницький (1951-1953 рр. і 1960-1964 рр.), доцент А.В. Анатольєв (1964-1976 рр.), доцент А.О. Чиж (1976-1986 рр. і 1995-1996 рр.), професор Ю.Ф. Копелєв (1987-1995 рр.).

 

Професор Лунц Є.Б., завідувач кафедри теоретичної механіки і матеріалознавства з 1935 по 1960 рік

У 1944 р. з дисципліни «Прикладна механіка» відокремлюється курс «Підйомно-транспортні машини» і створюється кафедра з такою ж назвою. Кафедрою завідував професор П.М. Платонов до 1967 р., потім – доцент К.І. Куценко та професор М.К. Наремський. У 1949 р. на базі кафедри деталі машин створюються дві нові кафедри: «Технологія металів і конструкційних матеріалів» (очолював кафедру професор В.Ф. Мальцев) і «Теорія механізмів, машин та деталей машин» (очолював кафедру професор В.Я. Белецький).

Кафедра теорії механізмів і машин в 1967 р. була перейменована в кафедру теорії механізмів, машин та автоматичних ліній, очолював кафедру професор В.Я. Белецький. У цей період на кафедрі була створена галузева науково-дослідна лабораторія «Машин-автоматів та автоматичних ліній харчової промисловості», очолював яку старший викладач В.А. Благодарський.

З 1973 по 1978 рр. і з 1983 по 1985 рр. кафедрою завідував доцент Є.А. Баніт, а з 1979 по 1983 рр. – професор Р.В. Амбарцумянц, Є.Б. Лунц, А.О. Чиж, П.Ф. Сабодаш. У період 1986-1996 рр. кафедрою завідував доцент О.Й. Рябцев.

У 1981 р. відбулося об'єднання кафедр теорії механізмів, машин та автоматичних ліній та підйомно-транспортних машин з назвою «Теорія механізмів, машин і механізація виробничих процесів». Завідував кафедрою професор М.К. Наремський, потім доцент І.І. Щерба, а з 1985 р. – професор Р.В. Амбарцумянц.

У 1996 р. об'єдналися кафедри «Опору матеріалів» і «Теоретичної механіки», завідувачем новою кафедрою «Механіки твердого тіла» став професор Анатолій Олексійович Чиж.

 

Доцент Чиж А.О., завідувач кафедри механіки твердого тіла

з 1996 по 2006 рік

У 2006 р. з метою оптимізації навчального процесу кафедра «Механіки твердого тіла» була об’єднана з кафедрою «Прикладної механіки». Проф. Р.В. Амбарцумянц став завідувачем нової кафедри «Теоретичної та прикладної механіки».

  

Професор Амбарцумянц Р.В., завідувач кафедри механіки

з 2006 по 2015 рік

У 2008 р. кафедру інженерної і комп'ютерної графіки поєднують з кафедрою теоретичної та прикладної механіки з новою назвою «Механіка та інженерна графіка», а у 2011 р. створюються дві нові окремі кафедри: «Теоретичної механіки та матеріалознавства» – зав. каф. проф. Р.В. Амбарцумянц та «Інженерної графіки і технічного дизайну» – зав. каф. проф. Л.А. Іванова.

У цей час на кафедрі «Теоретичної механіки та матеріалознавства» працюють: професори Р.В. Амбарцумянц, Г.В. Архангельський, А.О. Чиж; доценти А.Г. Аванесьянц, Е.А. Горкавенко, В.М. Кобелєв, П.А. Бондар, С.С. Орлова, М.І. Субботіна, асистенти С.О. Ромашкевич, С.В. Тутаев, зав. лабораторіями Л.М. Шевченко, І.І. Делі, інженери В.Є. Пишкіна, Р.І. Ніколенко, старший лаборант Є.А. Сидоренко.

У вересні 2015 р. були об’єднані кафедра електромеханіки з кафедрою теоретичної механіки і матеріалознавства. Завідувачем новоствореної кафедри електромеханіки та мехатроніки став професор П.М. Монтік.

У складі нової кафедри працювали фахівці з електромеханіки: зав. кафедрою проф. Монтик П.М., проф. Водічєв В.А., доц. Галіулін А.А., доц. Коновалов С.О., доц. Войтенко В.А., доц. Штепа Є.П., доц. Букарос А.Ю., доц. Карпович О.Я., ст. викл. Вайнфельд Е.Й., ас. Савєлова Е.В., ас. Слєднєва Н.М.

Під час об’єднання на кафедрі теоретичної механіки і матеріалознавства працювали: проф. Амбарцумянц Р.В., проф. Чиж А.О., доц. Аванесьянц А.Г., доц. Кобелєв В.М., доц. Суботіна М.І., доц. Орлова C.C., ас. Ромашкевич С.А., ас. Тутаєв С.В., зав. лаб. Шевченко Л.М., зав. лаб. Делі І.І., ст. лаб. Сидоренко Е.А., інж. Пишкіна В.Є., ст. лаб. Кара А.Д.

З 2015 по 2017 рр. на кафедрі були створені лабораторії: комп’ютерна, технічних вимірювань, робототехніки і мехатроніки, а також модернізовані стенди з деталей машин.

Основні наукові дослідження співробітників кафедри ведуться за наступними напрямками: динаміка та міцність машин, динаміка та опір механічних систем із гнучкими елементами, кінематичний синтез механізмів машин-автоматів та автоматичних ліній, проектування і дослідження механізмів вільного ходу, варіаторних приводів, розрахунки, конструювання й дослідження гнучких валів, кінематичний аналіз і синтез багатофункціональних важільних та зубчасто-важільних механізмів, дослідження динаміки та проектування керованих імпульсних та ремінних варіаторних приводів машин.

З названих наукових напрямків підготовлено кандидатські та докторські дисертації, видано монографії та підручники, отримані численні авторські свідоцтва СРСР, патенти України. Загальна кількість публікацій перевищує 1000, отримано до 200 авторських свідоцтв та патентів на нові технічні розробки.

Отримані результати наукових досліджень впроваджені на машинобудівних підприємствах, зернових елеваторах, у розрахунковій і учбовій практиці.

У 2015-2016 рр. наукові роботи кафедри під керівництвом доцента Є.П. Штепи були відзначені грамотою департаменту освіти облдержадміністрації та дипломом міськвиконкому «За кращі інноваційні проекти».

Розширення науково-технічних і виробничих зв'язків і контактів з вітчизняними та закордонними виробниками сучасного електроустаткування є одним з основних пріоритетів розвитку кафедри. Кафедра співпрацює з провідними виробниками електрообладнання – Eaton та Hager. Практичне закріплення теоретичних знань проводиться під час практик і екскурсій на сучасних підприємствах – «Одескабель», «ЕСКАРТ», «Іллічівський зерновий термінал» та ін., де студенти одержують практичні навички з електромонтажних робот і експлуатації й налагодження електроустаткування.

Колектив кафедри електромеханіки та мехатроніки у 2017 році

Зліва направо: Лавроненко І.Є., Осопрілко І.Ф., Тутаєв С.В., Делі І.І., Орлова С.С., Кобєлев В.М., Ромашкевич С.О., Шевченко Л.М., Аванесьянц А.Г., Галіулін А.А., Шестих В.В., Вайнфельд Е.Й., Монтік П.М., Букарос А.Ю., Амбарцумянц Р.В., Штепа Є.П., Карпович О.Я., Коновалов С.О., Суботіна М.І., Савьолова Е.В., Лаптєв Є.В., Мішин О.С., Розіна О.Ю., Голудець І.М., Проняков Ю.С., Чиж А.О.

У березні 2020 року кафедра отримала назву «Кафедра електромеханіки, мехатроніки та інженерної графіки» у зв’язку з об’єднанням цих кафедр: кафедри електромеханіки та мехатроніки та кафедри інженерної графіки».

На цей момент на кафедрі працювали фахівці з електромеханіки: в.о. зав кафедри доц. Галіулін А.А., проф. Монтик П.М., доценти Бабіч В.Ф., Карпович О.Я., Розіна О.Ю., Штепа Є.П., асистент к.ф.-м.н. Ревенюк Т.А.; фахівці з мехатроніки: проф. Амбарцумянц Р.В., проф. Ліщенко Н.В., доценти: Аванесьянц А.Г., Орлова С.С., Субботіна М.І., асистент Тутаєв С.В.

В склад кафедри увійшли викладачі кафедри інженерної графіки: проф. Іванова Л.О., доценти: Ломовцев Б.А., Шофул І.І., ст. викл. Іваненко Є.В., Польова С.Є., Сагач Л.М.

Кафедра Інженерної графіки та технічного дизайну – одна з найстаріших в академії. У навчальні плани Одеського млино-технічного училища входили «графічні» заняття: малювання і креслення (геометричне, технічне, спеціальне, будівельне). У числі загальнотехнічних предметів Одеського технікуму технології зерна і борошна були нарисна геометрія та креслення, спеціальні предмети – «млино-технічне креслення, креслення деталей конструкцій млинових механізмів». У технікумі креслення викладав інженер Євген Прохорович Єфімов.

На початку 30-х років секцією креслення керував доцент Казимир Осипович Вронський. 1 січня 1935 року ця секція увійшла до складу технологічного факультету. У 1935 році на базі секції креслення була організована кафедра Графіки, на якій читалися такі дисципліни, як креслення і нарисна геометрія. Кафедру очолив доцент Михайло Миколайович Волков. На кафедрі працювали 4 викладачі і лаборант, які навчали 100 студентів I і II курсів технологічного факультету.

Під час Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) у період роботи у місті Ташкент спочатку нарисна геометрія, графіка і технічне малювання входили до числа навчальних дисциплін кафедри Деталей машин. З відновленням кафедри її завідувачем 1 липня 1943 року був призначений доктор технічних наук, професор Семен Семенович Аглицкий, який керував кафедрою до 1948 року.

У наступні роки кафедру очолювали доценти Абрам Давидович Короб (1948-1952 рр.), Василь Федорович Мальцев (1952-1954 рр.), Старший викладач В’ячеслав Олександрович Князєв (1956-1959 рр.). У 1959 році кафедру очолив доцент Борис Сергійович Гуськов.

  

Завідувачі кафедри графіки у різні роки:

Князев В.О. (1956-1959 рр.)             Гуськов Б.С. (1959 -1967 рр.)

 

З моменту створення кафедри в її складі працювали також доценти:

Є.А. Банит, Н.Д. Бірючевскій, старші викладачі С.С. Дяченко, Д.Н. Коган, О.І. Ільницька, В.А. Заблонський, В.П. Малаховцев, викладачі Л.М. Маценко,

І.С. Орлик, В.Н. Бондарев, В.М. Копеляк, М.Я. Симонович, С.В. Жуков,

Г.М. Греков, А.Т. Молостова, В.В. Шумішін, А.Г. Крахін.

Під їх керівництвом здійснювалася велика робота по підвищенню науково-педагогічного рівня викладачів, удосконаленню навчально-виховного процесу. У складний повоєнний період розширювалася матеріальна база кафедри, створювалися зручні для роботи креслярські зали. На кафедрі постійно працювала група, яка проводила наукові дослідження в різних напрямках, в результаті такої роботи захищені кілька кандидатських дисертацій (кандидати технічних наук В.П. Малаховцев і Г.М. Греков).

 

Колектив кафедри графіки, вересень 1962 р.

Перший ряд (зліва направо): Е.І. Ільницька, В.А. Заблонський, Б.С. Гуськов, Д.Л. Коган, А.Т. Молостова, Е.О. Білецька;

другий ряд: Л.А. Полєтаєв, Н.А. Донець, Л.П. Зикін, С.O. Смирнова, В.А. Князєв, А.Г. Крахін, Г.М. Греків, В.Л. Назарова, В.П. Малаховцев

У 1967-1987 рр. кафедру очолював доцент Георгій Макарович Греков. У цей час на кафедрі сформувалося науково-педагогічне спрямування щодо вдосконалення організації навчального процесу, були захищені дві кандидатські дисертації (кандидати педагогічних наук С.О. Смирнова та Л.І. Заякіна).

У 1988-1998 рр. кафедру очолював доцент Валерій Миколайович Петров. У цей період почалися перші розробки по впровадженню у навчальний процес кафедри елементів комп’ютерної графіки в системі AutoCad. Поруч з ним працювали досвідчені фахівці та педагоги, такі, як доценти А.А. Оргіян, Л.І. Заякіна, С.О. Смирнова, Г.Д. Маламен, О.П. Олік, О.Б. Васильєв, старші викладачі: Ю.В. Прік, С.С. Гріденок, Л.Г. Царенко, викладачі Т.А. Донченко,

Л.М. Сагач, О.А. Краснодемська, О.І. Іванова, Є.М. Байдак, Г.Ф. Миколаєва, Л.Т. Смирнова.

З 1998 по 2007 рр. кафедру очолював доцент А.А. Оргіян. У 2002-2003 рр. на кафедрі були захищені дві докторські дисертації (доктора технічних наук А.А. Оргіян і Г.Д. Маламен).

 

Колектив кафедри графіки у 2007 р.

Перший ряд (зліва направо): І.А. Костишина, Л.Я. Ковтун, С.О. Смирнова, Л.М. Сагач, А.Н. Бензарь, С.Р. Шиліна;

другий ряд: А.А. Жданов, Л.Г. Царенко, Ю.В. Прік, Т.О. Донченко,

А.А. Оргіян, Е.О. Краснодемська, А.П. Олік, С.С. Гріденок

З 2006 року по березень 2020 року кафедру інженерної графікі очолювала доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ліна Олександрівна Іванова. У штаті кафедри працювали вісім викладачів, з них три доценти – кандидат педагогічних наук С.О. Смирнова, кандидати технічних наук Л.Я. Донець і Т.М. Григорова, старші викладачі Е.А. Краснодемська і Л.Г. Царенко, викладачі Л.М. Сагач і Т.О. Донченко. Навчально-допоміжний персонал кафедри складався з інженера Н.М. Косіцина і старшого техніка І.А. Костишиної.

Кафедра вела підготовку студентів різних спеціальностей із засвоєння наступних дисциплін: нарисна геометрія, проекційне креслення, машинобудівне креслення, інженерна та комп’ютерна графіка, основи промислового будівництва і санітарної техніки, інтелектуальна власність.

Удосконалюється матеріально-технічна база кафедри. У 2006 р. всі креслярські аудиторії кафедри були оснащені плакатами та ілюстративним матеріалом. Почав працювати нові креслярський і комп’ютерний зали для самостійної роботи студентів.

Колектив кафедри графіки у 2016 р.

У центрі: завідувач кафедрою інженерної графіки проф. Іванова Л.О.

За столом сидять (зліва направо): Ломовцев Б.А., Косіцина Н.М.,

Костішина І.А, Смирнова С.О., Польова С.Є., Федосєєв О.В., Іваненко Є.В.,

Помазенко М.О., Сагач Л.М.

Просмотров: 25105