МВ до виконання електротехнічної частини дипломного проекта

Методичні вказівки призначені для студентів механічних спеціальностей, які виконують дипломний проект при рішенні практичних завдань з керування електроприводом проектованої робочої машини харчового підприємства.

Електротехнічну частину дипломного проекту студенти розробляють на базі конкретних матеріалів, отриманих під час дипломної практики, а також розрахунків, виконаних у інших розділах проекту.

Розрахунково-пояснювальна записка до цього розділу повинна мати обсяг до 10-ти сторінок тексту із кресленням електричної принципової схеми керування електроприводом, виконаної відповідно до діючих стандартів на позначення електротехнічних пристроїв.

При оформленні обчислень треба спочатку наводити формули, потім підставляти числові значення та вказувати кінцеві результати обчислень із точністю до трьох значущих цифр. Проміжні обчислення виконувати не потрібно. Одиниці фізичних величин записують після обчислень у системі СІ .

Після затвердження теми дипломного проекту студент повинен до від'їзду на переддипломну практику  ознайомитися з методичними вказівками, рекомендованою літературою, визначити зміст та обсяг електротехнічної частини дипломного проекту.

Під час проходження практики необхідні матеріали і консультації студент одержує у головного електрика або головного механіка підприємства. Всі матеріали для електротехнічної частини дипломного проекту треба оформити окремим розділом звіту з переддипломної практики.

Автор: Год:
Издательство: Формат файла: Документ Adobe PDF
Размер файла: 717.16 Кб Скачано раз: 1963
Комментариев: 0 Оценка: (0)
Дата добавления: 25.12.2013 . 09:26 Сайт автора:
Оценить файл: