МВ і КР з дисципліни "Електротехніка"

Методичні вказівки і контрольні роботи з курсу "Електротехніка"

Для студентів, що навчаються за навчальними планами бакалаврів спеціальностей 7.091701, 702, 704, 706, 707, 708, 709, 711, 722, 7.0701801 заочної форми навчання.

Ці методичні вказівки призначені для студентів напрямку підготовки 0917 "Харчова технологія й інженерія", які навчаються за навчальними планами бакалаврів 6.091700, 6.070800 заочної форми навчання і тих,кто вивчає курс електротехніки. Він включає літературу, що рекомендується, робочу програму і методичні вказівки до вивчення дисципліни, контрольні завдання і питання для самоперевірки з окремих тем курсу. Рішення кожної контрольної задачі має необхідні методичні вказівки. Питання лабораторного практикуму не розглядаються.

Автор: П. М. Монтік , В. Д. Домрін, Є. П. Штепа та інші. Год: 2004
Издательство: Формат файла: Документ Adobe PDF
Размер файла: 10.77 Мб Скачано раз: 685
Комментариев: 0 Оценка: (0)
Дата добавления: 11.11.2014 . 10:38 Сайт автора:
Оценить файл: