Перелік питань для вступу на ОКР «Магістр» напрям підготовки 8.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

         ЗАТВЕРДЖУЮ

 

     Ректор _____________ Б.В.Єгоров

 

     « ____» ______________ 2014

 

 

Перелік питань

для вступу на ОКР «Магістр»  напрям підготовки  8.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

 

 1. Несиметричне навантаження і роль нейтрального проводу в трифазної системі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 2. Перехідні процеси в RIC-колах .
 3. Регулювання частоти обертання двигунів постійного струму.
 4. Частотне регулювання частоти обертання асинхронних двигунів.
  1. Вибір потужності двигуна в залежності від режиму роботи.
  2. Втрати потужності в двигунах постійного і змінного струму.
  3. Розрахунок потужності втрат в асинхронних двигунах при різних способах регулювання швидкості.
  4. Втрати енергії в двигунах в перехідних режимах.
  5. Енергозбереження при регулюванні швидкості відцентрових механізмів.
  6. Механічні характеристики та режими роботи двигунів постійного і змінного струму.
  7. Математичне описання та моделювання двигуна постійного струму.
  8. Структурна модель асинхронного двигуна: на робочій ділянці механічної характеристики, на ділянці пуску, при роботі від перетворювача частоти.
  9. Структурні моделі та електричні схеми систем електроприводу  "тиристорний перетворювач – двигун постійного струму".
  10.  Структурні моделі та електричні схеми систем електроприводу  "тиристорний перетворювач – асинхронний двигун".
  11.  Структурні моделі та електричні схеми систем електроприводу  "перетворювач частоти – асинхронний двигун".
  12.  Аналого-цифрове перетворення.
  13.  Архітектура мікропроцесора.
  14.  Цифро-аналогове перетворення.
  15.  Елементи цифрової електроніки.

 

 

В.о. декана АЕКС і У                                                             О.О.Тітлова

 

Зав. кафедрою електромеханіки                                                  П.М.Монтік

 

Відповідальний секретар                                                         І.А.Устенко

Автор: Год:
Издательство: Формат файла: Документ MS-Word
Размер файла: 33.00 Кб Скачано раз: 719
Комментариев: 0 Оценка: (0)
Дата добавления: 11.07.2014 . 18:57 Сайт автора:
Оценить файл: